เหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง

ชื่อหน่วยงาน: 
เหล่ากาชาด จังหวัดพัทลุง
ที่อยู่: 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
จังหวัด: 
พัทลุง
เบอร์ติดต่อ: 
074-611678
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ