เมตตาธรรมมูลนิธิ จ.สกลนคร

ชื่อหน่วยงาน: 
เมตตาธรรมมูลนิธิ จ.สกลนคร
ที่อยู่: 
1780/24 ถ. ต.พัฒนา อ.เมืองจ.สกลนคร 47000
จังหวัด: 
สกลนคร
เบอร์ติดต่อ: 
0-4271-1085, 0-4271-1340, 0-4271-1040
ผู้ประสานงาน: 
นายสุวิทย์ แสงมณีธรรม เลขานุการ
กิจกรรมและโครงการ: 
รักษาขนบประเพณี วัฒนธรรมของบรรพชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้มีรถกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ตลอด 24 ซ.ม สงเคราะห์จัดการศพอนาถา ให้ทุนการศึกษาส่งเสริมการกีฬา แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคโลงศพ รวม 5 ปีจักกิจกรรมตามวาระต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ