เทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
เทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
เทศบาลตำบลวิหารแดง
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-277199
ผู้ประสานงาน: 
ธันย์ชนก ธรรมจิตรสกุล
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ฉุกเฉิน บริการประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น
-  บริการรถไปส่งโรงพยาบาลแก่ผู้ยากไร้