เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชน พึ่งตนเอง
ที่อยู่: 
82 หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-8841423
ผู้ประสานงาน: 
นางฑิฆัมพร กองสอน ผู้ประสานแผน
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง (บ้านมั่นคงในชนบท)
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ