เครือข่ายเกษตรยั่งยืน

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
ที่อยู่: 
118 ม.1 ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
จังหวัด: 
น่าน
เบอร์ติดต่อ: 
081-0380794
ผู้ประสานงาน: 
นายชูศักดิ์ หาดพรม ประธานเครือข่าย
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การไม่ใช้สารเคมี เกษตรทฤษีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรยั่งยืน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
สิ่งแวดล้อม