โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา องค์กรพัฒนาเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา องค์กรพัฒนาเด็กและครอบครัว จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
29/1 หมู่ 4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
054-452065-6
ผู้ประสานงาน: 
นางพิมพันธ์ อินถา
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่ประสบปัญหา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการ ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ