โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ชื่อหน่วยงาน: 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่: 
ศูนย์ประสานกองทุนเพื่อสังคม ข้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก
จังหวัด: 
สุรินทร์
เบอร์ติดต่อ: 
089-2622514
ผู้ประสานงาน: 
นายสวัสดิ์ สถิตย์สุข
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท