โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
160/1 ม.1 ต.แหลมงอบ จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-597222
ผู้ประสานงาน: 
นายกฤษณ์ ศุภนราพรรค์ เลขานุการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ