มูลนิธิชาวพุทธนครปฐม จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิชาวพุทธนครปฐม จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
มูลนิธิชาวพุทธนครปฐม 323 ถ.เทพากร อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-331128
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม