มูลนิธิบำเพ็ญธรรมสถานและหน่วยกู้ภัยปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิบำเพ็ญธรรมสถานและหน่วยกู้ภัยปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
306 ถนนแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-214456
ผู้ประสานงาน: 
คุณวันชัย ชัยประสิทธิกุล ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
งานเทศกาลกินเจของทางจังหวัดทุกๆปี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทุกกรณี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าประสบภัยในทุก ๆ ด้าน
2. ช่วยเหลือการส่งผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาและหีบบรรจุศพ
3. ช่วยเหลือเรื่องงานสาธารณกุศล