มูลนิธิพุทธวิหาร จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิพุทธวิหาร จ.นครนายก
ที่อยู่: 
วัดกลางราชครู 100/1 ม.1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
086-0362789,037-330089
ผู้ประสานงาน: 
คุณจินดาภรณ์ อังสุวรรณชาติ
เบอร์แฟกซ์: 
037-330213
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับผู้ปฏิบัติระดับหวังผล ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม