มูลนิธิมหาสารคามการกุศล (จีเสียงเกาะ) (องค์กรสาธารณะประโยชน์) จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิมหาสารคามการกุศล (จีเสียงเกาะ) (องค์กรสาธารณะประโยชน์) จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
443 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
เบอร์ติดต่อ: 
0-4374-0259
ผู้ประสานงาน: 
นายประวิทย์ เอนกวิทย์
กิจกรรมและโครงการ: 
สงเคราะห์และการกุศลสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมด้านการศึกษาการกีฬา ศาสนา และศิปวัฒธรรม ช่วยเหลือผุ้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ผุ้ประสบภัยด้านต่างๆ ส่งเสริมทางด้านการสังคมสงเคราะหืการกุศลสาธารณประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ