มูลนิธิรุ่งเรืองธรรมฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิรุ่งเรืองธรรมฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
245-247 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-511759
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ