มูลนิธิลิปิสุนทร จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิลิปิสุนทร จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
684 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-711751
ผู้ประสานงาน: 
นางสาวรมณียา ลิปิสุนทร
กิจกรรมและโครงการ: 
ทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม