มูลนิธิวัดสุทธิวารี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิวัดสุทธิวารี
ที่อยู่: 
วัดสุทธิวารี ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-39391-3700, 0-3932-1396
ผู้ประสานงาน: 
พระพิพัฒน์ ปริยัติกิจ
กิจกรรมและโครงการ: 
บำรุงพุทธศาสนา และการรักษาพยาบาลพระสงฆ์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม