มูลนิธิสรรพราเชนทร์ หน่วยกู้ภัยจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสรรพราเชนทร์ หน่วยกู้ภัยจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
118/1 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-752255
ผู้ประสานงาน: 
นายนฤพนธ์ เอมโกษา
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสพภัย และกิจกรรมงานกุศล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ