มูลนิธิสว่างเบญธรรม จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสว่างเบญธรรม จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
1329 ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-711533
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการศึกษา และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ