มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่: 
108/38 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจันบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
037-281113
ผู้ประสานงาน: 
นายสุรพันธ์ โตศิริ ประธานมูลนิธิ
กิจกรรมและโครงการ: 
แจกข้าวสาร อาหารแห้งแก่ประชาชนที่ยากไร้ เมื่อเกิดน้ำท่วม เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาสาสมัครกู้ภัยออกช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
1.ประกอบการกุศลสาธารณะในพุทธศาสนา
2. ช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย โรคระบาด
3. จัดการเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ทำการฌาปนกิจ ไม่จำกัดศาสนา ชั้น วรรณะ โดยไม่เรียกค่าตอบแทน
4. ทุนการศึกษา การสาธารณะสุขเพื่อประชาชน