มูลนิธิสัทธาภินันท์ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิสัทธาภินันท์ จ.นครนายก
ที่อยู่: 
วัดเลขธรรมกิตติ์ ม. 6 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-335292
ผู้ประสานงาน: 
นายบัว ต้นจ้อย
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนของวัด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ