มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
26 ถนนอัมพวันนิเวศน์ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-761342,089-798-2256
ผู้ประสานงาน: 
นายชาญวิทย์ กลิ่นเลขา
กิจกรรมและโครงการ: 
ส่งเสริมกิจการวัดเกตการาม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา พระ ภิกษุ สามเณร บุคลากรของวัด สนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการเพื่อการสาธารณะประโยชน์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม