มูลนิธิหลวงพ่อเงิน

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิหลวงพ่อเงิน
ที่อยู่: 
วัดบุญวาสวิหาร อ.ท่าใหม่
จังหวัด: 
จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
0-3935-6267
ผู้ประสานงาน: 
พระครูโสภณวุฒิกร
กิจกรรมและโครงการ: 
1.การอาสา 2.ค่าภัตตาหารภิกษุสามเณร ค่ารักษาพยาบาลพระสงค์
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม