มูลนิธิหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
132 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-229513
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม