มูลนิธิอดิศัยกิจจาทร จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิอดิศัยกิจจาทร จ.นครนายก
ที่อยู่: 
วัดทางกระบือ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-382132
ผู้ประสานงาน: 
นายม้วน บำรุงสุข
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรและบูรณะซ่อมแซมวัดทางกระบือ ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรมและดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม