มูลนิธิเจ้าพ่อเขาตก จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิเจ้าพ่อเขาตก จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
368 หมู่1 ถ.สายคู่ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-266083, 036-267864, 036-266099, 084-6989626
ผู้ประสานงาน: 
นายสมยศ เชนชัยบุญทวี ประธานมูลนิธิฯ
กิจกรรมและโครงการ: 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ไฟไหม้ น้ำท่วม และผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ

วัตถุประสงค์ 
-มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนมาสักการบูชา และร่วมทำบุญ  บริจาค 
-รับบริจาคโลงศพ  ให้กับศพไร้ญาติ  หรือศพที่ยากไร้