มูลนิธิโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
มูลนิธิโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
มูลนิธิโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-212146
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม