ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
วัดมหาชัย ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายอำนวย อินทุภูมิ
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การเผยแพร่หลักธรรมของพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรักสามัคคี ส่งเสริมด้านการศึกษาหลักธรรมแก่เด็กเยาวชนนักศึกษา ส่งเสริมด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศาสนา จริยธรรม