วัดกลาง สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดกลาง สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
วัดกลาง ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
087-0225150,035-586400,035-587005
ผู้ประสานงาน: 
พระวิมลภาวนานุสิฐ
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ