วัดดอนตาล จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดดอนตาล จันทบุรี
ที่อยู่: 
59 ม. 13 ซ.วัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมือง
จังหวัด: 
จันทบุรี
ผู้ประสานงาน: 
นายเอี่อม ผลประพฤติ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม