วัดธรรมภิมุข ( วัดไรป่า ) จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดธรรมภิมุข ( วัดไรป่า ) จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
039-523550
ผู้ประสานงาน: 
พระอาจารย์ศักดา สุนทโร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ