วัดธรรมภิมุข วังตะเคียน จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดธรรมภิมุข วังตะเคียน จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
73 ม.6 ต.วังตะเคียน จ.ตราด
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
081-6508957
ผู้ประสานงาน: 
พระครูวินัยธรเสรี
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
รับบริจาคเงิน สิ่งของ