วัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดไทรงามธรรมธราราม จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
035-522005, 035-535531, 081-3859013
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสังฆกิจจานุยุต เจ้าอาวาส
เว็บไซต์: 
www.watsai.net
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมวิปัสสนา อบรมจริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม