วัดโสธร (โรงเจ) จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดโสธร (โรงเจ) จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
วัดโสธร (โรงเจ) จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-513951
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ