วัดเขาดิน (มูลนิธิหลวงพ่อเชิด เจตสิ อนุสรณ์) จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดเขาดิน (มูลนิธิหลวงพ่อเชิด เจตสิ อนุสรณ์) จ.ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: 
วัดเขาดิน (มูลนิธิหลวงพ่อเชิด เจตสิ อนุสรณ์) 33 ม.13 ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัด: 
ฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ: 
038-573861
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ