วัดเขากำแพง จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดเขากำแพง จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
วัดเขากำแพง ต.ดอนคา อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
089-2443556, 035-437543
ผู้ประสานงาน: 
พระมหากมลศิลป์ กมสินโน เจ้าอาวาส
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรม จริยธรรมเยาวชน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ