วัดป่าโชคดี จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดป่าโชคดี จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
บ้านค้อ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
กิจกรรมและโครงการ: 
เป็นสถานที่ให้บริการในด้านการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม