วัดปัจฉิมทัศน์

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดปัจฉิมทัศน์
ที่อยู่: 
ถ.นนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
พระราชปริยัติยาธร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศาสนา จริยธรรม