วัดบุปผาราม จังหวัดตราด

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดบุปผาราม จังหวัดตราด
ที่อยู่: 
26 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
จังหวัด: 
ตราด
เบอร์ติดต่อ: 
086-1524252
ผู้ประสานงาน: 
พระครูสุวรรณสารวิมูล
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ