สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สมาคมพุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยธรรมสถาน สระบุรี
ที่อยู่: 
เลขที่1 ถ.พิชัยฯ ซอย 8 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-211531, 036-222948
ผู้ประสานงาน: 
น.ส.วิยะดา นิจถาวร เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีสมาคม
เบอร์แฟกซ์: 
036-211531
กิจกรรมและโครงการ: 
บริจาคโลงศพ เก็บศพไร้ญาติ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ 
-เพื่อประกอบสาธารณกุศล และเพื่ออนุเคราะห์สมาชิกในโอกาสอันสมควร เช่นป่วยไข้ ถึงแก่กรรม
-เพื่อเชื่อมความสามัคคีและส่งเสริมให้สมาชิกเข้าใจและตั้งอยู่ในศีลธรรมของพุทธศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา
-ให้ สมาคมฯ มีอำนาจทำนิติกรรมเกี่ยวกับสังหาหรืออสังหาริมทรัพย์ได้เพื่อจะแสวงหาผล ประโยชน์มาเป็นทุนในการประกอบสาธารณกุศล  รวมทั้งจัดตั้งสุสาน และฌาปนกิจสถานด้วย
-เพื่อส่งเสริมการศึกษา เช่นก่อตั้งโรงเรียน ช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจนด้านการศึกษาตามนโยบายของสมาคมฯ