ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร บ้านโพธิ์ศรี จ.นครปฐม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร บ้านโพธิ์ศรี จ.นครปฐม
ที่อยู่: 
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร บ้านโพธิ์ศรี ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จังหวัด: 
นครปฐม
เบอร์ติดต่อ: 
034-352056-7
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
รับบริจาคเงิน สิ่งของ