ศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดพะเยา

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดพะเยา
ที่อยู่: 
วัดแท่นคำ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120
จังหวัด: 
พะเยา
เบอร์ติดต่อ: 
089-9999487
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด