ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน วัดอุดมพัฒนาราม จ.หนองบัวลำภู

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน วัดอุดมพัฒนาราม จ.หนองบัวลำภู
ที่อยู่: 
วัดอุดมพัฒนารามบ้านดอนยานาง ม.3 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จังหวัด: 
หนองบัวลำภู
เบอร์ติดต่อ: 
089-5015118
ผู้ประสานงาน: 
พระครูอุมพัฒนาคุณ
กิจกรรมและโครงการ: 
เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ในชุมขนหลายๆตำบลที่อยู่ใกล้เคียง ออกเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อดูครอบครัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อและผู้รับผลกระทบ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ส่งเสริมวิชาชีพ
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด