ศูนย์พัมนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
ศูนย์พัมนาคนพิการและเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) จังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่: 
268 ม.6 ต.หนองปิง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายสันติศักดิ์ มะเริงสิทธิ์
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเข้มแข้งของผู้พิการ ให้การสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพคนพิการ จัดตั้งกองทุนสนับสนุนคนพิการ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง