วัดไผ่เลี้ยง

ชื่อหน่วยงาน: 
วัดไผ่เลี้ยง
ที่อยู่: 
ถ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-8091075, 085-1727749
ผู้ประสานงาน: 
พระชูชาติ อาภากดร
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
ผู้ป่วย ผู้ติดยาเสพติด