สำนักสหปฏิบัติธรรมเขื่อนกระเสียว ค่ายอารยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักสหปฏิบัติธรรมเขื่อนกระเสียว ค่ายอารยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่: 
ค่ายอารยาภิวัทธน์
จังหวัด: 
สุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
081-9047512
ผู้ประสานงาน: 
ป้าบุพยา คณิตกุล หรือ จอย
กิจกรรมและโครงการ: 
จัดอบรมเยาวชน เข้าค่าย
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
คนชรา ผู้ยากไร้
เทคโนโลยี สารสนเทศ
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา จริยธรรม