สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดดอนพุด จ.สระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดดอนพุด จ.สระบุรี
ที่อยู่: 
วัดดอนพุด ต.ดอนพุด จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์ติดต่อ: 
036-395024
ผู้ประสานงาน: 
พระครูวินัยธรจรูญ วราโภ เจ้าสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานวัดดอนพุด
เว็บไซต์: 
www.watdonphut.com
กิจกรรมและโครงการ: 
อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ถ้าหากมาเป็นหมู่คณะ ทางวัดก็จะขอค่าน้ำ-ไฟ แล้วแต่ความเหมาะสม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ 
พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม