สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครนายก

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
จังหวัด: 
นครนายก
เบอร์ติดต่อ: 
037-321039
ผู้ประสานงาน: 
นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
เบอร์แฟกซ์: 
037-321039
กิจกรรมและโครงการ: 
โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเผยแพร่และพัฒนาคุณธรรม เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
สตรี สิทธิสตรี
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
ชีวิตและสุขภาพ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
การก่อตั้งสถานีวิทยุพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมโดยเน้นมิติทางด้านพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

รับอาสาให้ช่วยงาน
   -จัดรายการวิทยุทางธรรมะ
คุณสมบัติเฉพาะของอาสาสมัคร
   - มีจิตอาสา มีความเสียสละ ทำงานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน