โรงเจอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
โรงเจอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
114 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อ: 
034-751320, 081-909-3464
ผู้ประสานงาน: 
นายประยุทธ ชีวะผลาบูรณ์
กิจกรรมและโครงการ: 
กิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ จัดเทศกาลกินเจและงานประเพณีทิ้งกระจาด
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
คนชรา ผู้ยากไร้
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม