โบสถ์ซางตาครูส

ชื่อหน่วยงาน: 
โบสถ์ซางตาครูส
ที่อยู่: 
4112 ถ.เทสบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์
จังหวัด: 
กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 
02-4720152-4
ผู้ประสานงาน: 
คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน
ผู้พิการ ไร้ที่พึ่ง
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ชีวิตและสุขภาพ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ