เครือข่ายกลุ่มเยาวชนเพื่อคนสารคาม จ.มหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน: 
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนเพื่อคนสารคาม จ.มหาสารคาม
ที่อยู่: 
ศูนย์หอพักตักศิลา อาคารร้านสัจจะตักศิลา ชั้น 3 ต.เกิ้ง อ.เมืองสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
จังหวัด: 
มหาสารคาม
ผู้ประสานงาน: 
นายประนม มะธิปิไข
กิจกรรมและโครงการ: 
ให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบทและพัฒนาชนบทในถิ่นกันดารให้คำปรึกษา
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็ก เยาวชน