อุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม

ชื่อหน่วยงาน: 
อุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม
ที่อยู่: 
ยุวสมาคมจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000
จังหวัด: 
สมุทรสงคราม
กิจกรรมและโครงการ: 
ทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีอุปสมบทหมู่
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
พัฒนาชุมชนและชนบท
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ศิลปวัฒนธรรม
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
ศาสนา จริยธรรม

วัตถุประสงค์ 
ทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย